Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de huurovereenkomst(en) die u aangaat met Bootverhuur Amsterdam, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Bootverhuur Amsterdam.


Algemene voorwaarden Bootverhuur Amsterdam